ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ#5 (12).png

Ինչո՞ւ են հասարակ կանայք և տղամարդիկ, նրանց հարաբերությունն այն կառույցների (հասարակական, սովորույթային, տնտեսական, և այլ) հետ, որոնք ազդել են նրանց գործունակության վրա գրեթե բացակայում հայոց պատմության դասագրքերից:  Պատմություն # 5-ն ուսումնասիրում է հայոց պատմության որոշ թեմաներ հասարակ տղամարդկանց և կանանց առօրյա կյանքի տեսանկյունից:  

Պատմություն # 5- ը նորարարական ռեսուրսատուփ է՝ պատմությունը դասասենյակում և դրանից դուրս ուսուցանելու/ուսումնասիրելու համար:  Ռեսուրսատուփը պարունակում է 240 սկզբնաղբյուրային քարտեր, որոնք տրամադրում են առաջնային աղբյուրի տեղեկատվություն՝ կապված հայոց պատմության ընտրված թեմաների հետ: Պատմություն # 5-ը ներառում է Ուսուցչի ուղեցույց, որ պարունակում է մանրամասն դասապլաններ և պատմական համատեքստի նշումներ՝ սկզբնաղբյուրային քարտերն արդյունավետ օգտագործելու համար:  

ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը և Պարադիգմա կրթական հիմնադրամը մշակել են Պատմություն # 5 համատեղ՝ կիրառելով մի քանի պատմաբանների, կրթության մասնագետների և նկարչի գիտելիքներն ու փորձը՝ ինչպես նշված է ստորև ներկայացված Ուսուցչի ուղեցույցում: 

Untitled design (2).png

Պատմություն# 5 Ուսուցչի ուղեցույց 

Բեռնել դասապլանները և պատմական համատեքստի նշումներ՝ սկզբնաղբյուր քարտերն արդյունավետ օգտագործելու համար: Մենք պարբերաբար թարմացնում ենք ուղեցույցը: